Tuesday, August 5, 2008

Utk Mama & Baba Sebelum bermusafir ke Yaman ..

AYAT-AYAT AL-QURAN & HADITH BERKAITAN YAMAN & AHLINYA

1. Firman Allah SWT , surah Al-Maidah ayat 54:
(( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ))
Maksudnya: (( Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai –Nya))
a. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari: bahawa Nabi SAW bersabda (( Mereka itu adalah kaummu )), dan Abu Musa adalah dari ahli Yaman (Tihamah) – HR Al-Baihaqi
b. Di dalam Tafsir Al-Jalalain (Imam As-Sayuthi) di dalam tafsir ayat ini, ketika Nabi membacakan ayat tersebut lalu Nabi SAW menunjukkan isyarat jarinya kepada Abu Musa Al-Asy'ari
c. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas Mengatakan : “Sekumpulan manusia dari Ahli Yaman, kemudian dari Qabilah Kandah, kemudia dari Bani As-sukuun. (Qabilah dari Hadramout) –Tafsir Ibn Kathir – (Surah Maidah :54)

2. Firman Allah SWT, surah Saba' ayat 15:
(( بلدة طيبة ورب غفور ))
Maksudnya: (( Negara yang makmur dan Tuhan melimpahkan keampunan ))
a. Imam Al-Qurthubi menyatakan : Negara yang makmur bermaksud banyaknya buah-buahan serta hawanya yang nyaman. Dan Tuhan mengampuni bermaksud disembunyikan dosa. Maka negara itu terhimpun padanya kemakmuran dan keampunan.

3. Firman Allah SWT, surah An-Nasr, ayat 1-2:
اذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت التاس يدخلون فى دين الله افواجا
Maksudnya: (( Apabila telah datang kemenangan Allah dan pembukaan (Mekah) * Dan engkau telah lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai ))
a. Diriwayatkan oleh At-Thabrani: bahawa Nabi SAW menyatakan mereka yang masuk Islam secara berbondong-bondong itu adalah ahli Yaman
b. Dari Hasan Al-Basri: apabila dibuka Kota Mekah, berkata kaum Arab sesama mereka bahawa mereka yang masuk Islam beramai-ramai itu ialah ahli Yaman, iaitu kira-kira 40 orang atau lebih.

4. Firman Allah SWT, surah Muhammad ayat 38:
وإن تتولو يستبدل قوما غيركم ثما لا يكونوا أمثالكم
Maksudnya: (( Dan jika kamu berpaling nescaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain , dan mereka tidak akan seperti kamu ini ))
a. Berkata Al-Baghawi dan Al-Khazin: mereka ialah suku Kindah dan Nakha' (qabilah dari Yaman)
b. Dari Al-Qurthubi: mereka ialah ahli Yaman dari golongan Ansar, yang dipetik dari Ibnu Abbas.

HADITH-HADITH BERKAITAN YAMAN & AHLINYA

(18) Sabda Nabi SAW:
(( أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمن والحكمة يمانية ))
Maksudnya: (( Telah datang kepadamu ahli Yaman, yang hatinya lembut, iman Yaman dan hikmahnya ahli Yaman )) HR Bukhari & Muslim.

2. Nabi SAW bersabda:
الإيمان ها هنا وأشار بيده الى اليمن
Maksudnya: (( Iman di sini (sambil menunjukkan tangannya ke dada-hati) serta diisyaratkan tangannya
Kearah negera Yaman )) HR Bukhari & Muslim.
Berkata Al-Baghawi di dalam Syarah As-Sunnah: ini ialah pujian Nabi SAW kepada ahli Yaman berdasarkan cepatnya penerimaan mereka kepada iman (Islam) serta kerendahan hati mereka.

3. Di dalam hadith yang lain dari Ibnu Hibban, dari Ibnu Abbas Nabi SAW bersabda yang bermaksud: ((Allah Maha Besar. Telah datang kemengan Allah (pembukaan Mekah) dan telah datang ahli Yaman yang bersih hatinya, lemah-lembut serta taat tingkah lakunya. Imannya Yaman, faqihnya Yaman dan hikmahnya Yaman ))


Kisah Ashabul Jannah (tanaman kebun yang terbakar akibat niat buruk mereka kepada orang-orang miskin) :

Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 17-33 :
17] Sesungguhnya Kami telah timpakan mereka dengan bala bencana, sebagaimana Kami timpakan tuan-tuan punya kebun (dari kaum yang telah lalu), ketika orang-orang itu bersumpah (bahawa) mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi.
[18] Serta mereka tidak menyebut pengecualian.
[19] Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu (pada malam hari), sedang mereka semua tidur.
[20] Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya.
[21] Kemudian pada pagi-pagi, mereka panggil memanggil antara satu dengan yang lain.
[22] (Setengahnya berkata): Pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik buahnya.
[23] Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik (katanya):
[24] Pada hari ini, janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu.
25] Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu, dengan kepercayaan, (bahawa) mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu.
[26] Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata: Sebenarnya kita sesat jalan, (ini bukanlah kebun kita).
[27] (Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata: Tidak! Kita tidak sesat), bahkan kita orang-orang yang dihampakan (dari hasil kebun kita, dengan sebab ingatan buruk kita sendiri).
[28] Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka: Bukankah aku telah berkata kepada kamu (semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya): Amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah (serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu)?
[29] Mereka berkata (dengan sesalnya): Maha Suci Tuhan Kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim!
[30] Kemudian setengahnya mengadap yang lain, sambil cela-mencela.
[31] Mereka berkata: Aduhai celakanya kita! Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas.
[32] Semoga Tuhan kita, (dengan sebab kita bertaubat) menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada (kebun yang telah binasa) itu; sesungguhnya, kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap.
33] Demikianlah azab seksa (yang telah ditimpakan kepada golongan yang ingkar di dunia) dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi; kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan (tentulah mereka beringat-ingat).
Kisah Kaum Saba` dan Ardhul Jannatain (Dua kebun)
Firman Allah dalam surah Saba` ayat 15-18 :
(15) Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba’, satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu: Dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur), yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kepada mereka). (Lalu dikatakan kepada mereka): Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya; (negeri kamu ini adalah) negeri yang baik (aman dan makmur) dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan Yang Maha Pengampun.
(16) Tetapi mereka berpaling ingkar, lalu Kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan dan Kami gantikan dua kumpulan kebun mereka (yang subur) itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara.
(17) Demikianlah Kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka dan sebenarnya Kami tidak menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang-orang yang amat kufur.
(18) Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepdanya (negeri yg berada di syam), beberapa negeri yang berdekatan (negeri-negeri antara Yaman & Syam) dan kami tetapkan antara negeri itu (jarak2) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman .

Kisah puteri Balqis dan Nabi Sulaiman :

Firman Allah dalam surah An-Naml ayat 29 – 44 :
[29] (Setelah membaca surat itu), berkatalah raja perempuan negeri Saba’(Balqis): Wahai ketua-ketua kaum! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia.
[30] Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya (seperti berikut): Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani,
[31] Bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri (beriman dan mematuhi ajaran agama Allah).
[32] Raja perempuan (Balqis) itu berkata lagi: Wahai ketua-ketua kaum, berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini; aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan mempersetujuinya.
33] Mereka menjawab: Kita adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat berani merempuh peperangan dan perkara itu (walau bagaimanapun) terserahlah kepadamu; oleh itu fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan.
[34] Raja perempuan itu berkata: Sesungguhnya raja-raja, apabila masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia hina-dina; dan sedemikian itulah mereka akan lakukan.
[35] Dan bahawa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka, kemudian aku akan menunggu, apakah balasan yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan kita
[36] Maka apabila (utusan pembawa hadiah itu) datang mengadap Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman (kepadanya): Tidaklah patut kamu memberikan kepadaku pemberian harta-benda, kerana apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikanNya kepada kamu; (bukan aku yang memandang kepada pemberian hadiah) bahkan kamulah yang bergembira dengan hanya kekayaan yang dihadiahkan kepada kamu (atau yang kamu hadiahkan dengan perasaan megah).
37] Kembalilah kepada mereka, (jika mereka tidak juga mahu beriman) maka demi sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentera yang mereka tidak terdaya menentangnya dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Saba’ dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan.
[38] Nabi Sulaiman berkata pula (kepada golongan bijak pandainya): Wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgahsananya sebelum mereka datang mengadapku dalam keadaan berserah diri memeluk Islam?
[39] Berkatalah Ifrit dari golongan jin: Aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya, lagi amanah.
[40] Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari Kitab Allah: Aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata! Setelah Nabi Sulaiman melihat singgahsana itu terletak di sisinya, berkatalah dia: Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmat-nikmat Nya. Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya tuhan-ku Maha Kaya lagi Maha Mulia.

Kisah Nabi Sulaiman dan Burung Hud-hud :

Firman Allah dalam surah An-Naml ayat 20-28 :
[20] Dan (setelah itu) Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung (yang turut serta dalam tenteranya) lalu berkata: Mengapa aku tidak melihat burung belatuk? Adakah dia dari mereka yang tidak hadir?
[21] Demi sesungguhnya! Aku akan menyeksanya dengan seksa yang seberat-beratnya, atau aku akan menyembelihnya, kecuali dia membawa kepadaku dengan alasan yang terang nyata (yang membuktikan sebab-sebab dia tidak hadir).
[22] Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud) lalu berkata “ Aku telah mengetahui sesuatu yg kamu belum mengetahuinya dan kubawa padamu dari negeri Saba’ suatu berita penting yang diyakini .
[23] Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan dia telah diberikan kepadanya (serba sedikit) dari tiap-tiap sesuatu (yang diperlukan) dan dia pula mempunyai singgahsana yang besar.
24] Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah) , sehingga mereka tidak mendapat petunjuk .
[25] (Mereka dihalangi oleh Syaitan) supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan.
[26] Allah! Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar.
[27] Nabi Sulaiman berkata: Kami akan lihat dengan sehalus-halusnya, adakah benar apa yang engkau beritakan itu ataupun engkau dari golongan yang berdusta.
28] Pergilah bawa suratku ini, serta campakkanlah kepada mereka, kemudian berundurlah dari mereka; dalam pada itu perhatikanlah apa tindak balas mereka.

KISAH NABI HUD DAN KAUMNYA A’AD (Al-A’RAF)

69] Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, melalui seorang lelaki dari golongan kamu, untuk memberi peringatan kepada kamu? Dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum Nabi Nuh dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan (dan kekuatan) pada bentuk kejadian tubuh kamu. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu berjaya.
[70] Mereka berkata: Adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh datuk nenek kami? (Kami tidak akan menurut) maka datangkanlah azab yang engkau janjikan kepada kami, jika betul engkau dari orang-orang yang benar.
[71] Nabi Hud menjawab: Sesungguhnya telah tetaplah kamu akan ditimpa azab dan kemurkaan dari Tuhan kamu. Adakah kamu hendak berbantah denganku mengenai nama-nama yang hanya kamu dan nenek moyang kamu menamakannya, sedang Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya? Maka tunggulah (kedatangan azab itu), sesungguhnya aku
juga menunggu bersama-sama kamu

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahqaf
22] Mereka menjawab: Adakah engkau datang kepada kami untuk memesongkan kami dari menyembah tuhan-tuhan kami? Maka bawalah azab seksa yang engkau janjikan kepada kami itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar!
[23] Nabi Hud berkata: Sesungguhnya ilmu pengetahuan (tentang kedatangan azab itu) hanya ada di sisi Allah dan (tugasku hanya) menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan membawanya, tetapi aku lihat kamu satu kaum yang jahil (akan tugas Rasul)!
[24] Maka apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala ke lembah-lembah mereka, mereka berkata: Ini ialah awan yang akan membawa hujan kepada kita! (Mendengarkan kata-kata yang demikian, Nabi Hud berkata): Tidak! Bahkan itulah (azab) yang kamu minta disegerakan kedatangannya, iaitu angin yang membawa azab seksa yang tidak terperi sakitnya;
[25] Yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhannya. (Setelah azab itu menimpa mereka) maka menjadilah mereka (punah ranah) tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami membalas kaum yang berdosa.

SEJARAH RINGKAS NEGARA YAMAN BERDASARKAN NAS AL-QURAN & AS-SUNNAH

A. Tempat-tempat Bersejarah di Yaman

1. Sanaa:
a. Gereja Abrahah (Kullais)– dibina untuk menyaingi Kaabah di Mekah, masih kekal binaannya di Bab Al- Yaman (Yemen Gate), rujuk: Tafsir Ibn Kathir :Surah Al-Fiil (ayat 1-5)
b. Masjid Al-Kabiir (The Great Mosque) – dibina oleh sahabat yang bernama Wabr bin Yuhannas atas arahan Nabi SAW ada 6H
2. Saba’ (Ma’rib):
a. Istana dan tempat sembahan (Temple of the Sun) Balqis, yang akhirnya beriman dan berkahwin dengan Nabi Sulaiman AS. Rujuk: Surah An-Naml ayat 29-44
b. Empangan lama Saba’, rujuk: Surah Saba’ ayat 15-18
3. Amran:
Kisah tanaman kebun yang terbakar sebagai balasan Allah kerana niat buruk pemiliknya (Ashabul Jannah) terhadap orang-orang miskin. Rujuk: Surah Al-Qalam ayat 17-33

4. Ahqaf (Hadramaut):
Kisah Nabi Hud As dan kaumnya A’ad, rujuk: Surah Ahqaf (21-25), dan Surah Hud ayat 50-60B. Tokoh-tokoh Yang Berasal Dari Yaman

a. Nabi Muhammmad SAW – susur galur keturunannya bersambung dengan nasab Nabi Ismail AS yang mana isterinya dari suku Jurhum yang berasal dari Tihamah, Yaman
b. Para sahabat Nabi SAW:
(1) Muaz bin Jabal
(2) Abu Musa Al-Asy’ari
(3) Abu Hurairah (Abdul Rahman bin Sakhar)
(4) Zaid bin Thabit
(5) Zaid bin Harithah
(6) Keluarga Yasir (Yasir dan Ammar)
(7) Thufail bin Amru Ad-Dausi
(8) Abdullah bin Rawahah
(9) Saad bin Muaz (ketua Ansar)

c. Tabiin:
Uwais Al-Qarni – Nabi SAW pernah berpesan kepada Umar Al-Khattab untuk mencari beliau yang mana beliau terkenal di kalangan penduduk langit serta mustajab doanya, berdasarkan hadith riwayat Muslim. Rujuk: Riyadh As-Solihin, hadith 373..
Abu Muslim Al-Khaulani - Seorang tabi’in yg dianugerahi keimanan yg mantap serta tabah dalam mengharungi tribulasi ketika mana ramai penduduk Yaman dimurtadkan oleh Aswad Al-ansiy, yang mengaku sebagai nabi yg diutuskan selepas kewafatan nabi Muhammad s.a.w .

d. Para ulamak (silam dan moden):
(1) Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San’ani – pengarang kitab Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram)
(2) Al-Imam Muhammad bin Ali As-Syaukani – pengarang kitab-kitab terkenal seperti tafsir Fathul Qadir dan kitab hadith Nail Al-Author
(3) Syeikh Muqbil Al-Wadie – muhaddith dan pengasas Markaz Hadith, Saa‘dah
(4) Syeikh Muhammad Ismail Al-Amrani –muhaddith dan mantan Qadhi Besar Yaman
(5) Habib Umar Al-Hadhrami – pengasas Darul Musthafa, Tarim
(6) Syeikh Abu Hasan Mustafa bin Ismail – muhaddith dan pengasas Darul Hadith, Ma’rib
(7) Syeikh Muhammad Imam Al’Ma’bari – muhaddith dan pengasas Darul Quran, Dhammar
(8) Syeikh Dr. Abdul Majid bin Aziz Az-Zindani – pengasas Universiti Al-Eman, pengasas Bahagian Mukjizat Saintifik Dari Al-Quran dan Sunnah di Liga Muslim Sedunia (World Muslim League) serta penemu penawar penyakit AIDS .

( Edit ,pembetulan & semakan ) -Abu_Muslim- (masas_iua@yahoo.com.sg)

Rujukan :
Syarh Sahih Muslim (Imam Nawawi)
Nuzhatul Muttaqin syarah Riyadus As-solihin (Imam Nawawi)
Al-quran terjemahan versi Indonesia
Suar Min Hayati At-tabien (Dr Abd Rahman Al-Bash)
Tafsir Ibn Kathir

1 comments:

thaaqhib said...

mak aih..tak pernah tau pun..banyak nye

Post a Comment